ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Ο αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος. Η χρήση του από τα ξενοδοχεία και η κοινωνικοοικονομική συνεισφορά τους

Η παρούσα μελέτη καταγράφει τη χρήση των ακτών από τα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας ένα αναλυτικό πλαίσιο…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος στον τομέα της ευφορίας των τουριστών

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς,…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Δράσης για την άμβλυνση της Εποχικότητας του Τουρισμού στη Ρόδο

Η εποχικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλο τον…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Δράσης για την άμβλυνση της Εποχικότητας του Τουρισμού στην Κω

Η εποχικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλο τον…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης (reskilling/upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό

Η μελέτη χαρτογραφεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τους εργαζόμενους σε κάθε ειδικότητα και,…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Χωρικός Σχεδιασμός και τουριστική ανάπτυξη: διερεύνηση και ανάλυση σχετικών ζητημάτων

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τον χωρικό σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού,…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου οδηγού προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις,…
26 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα

Στη μελέτη παρουσιάζεται μία καταγραφή δημόσιων έργων, που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι του τουριστικού τομέα θεωρούν…
26 Οκτωβρίου, 2023