ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς | Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στον Τουρισμό

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει βασικά ζητήματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης στον τουρισμό μέσα…
13 Δεκεμβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Ο αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος. Η χρήση του από τα ξενοδοχεία και η κοινωνικοοικονομική συνεισφορά τους

Η παρούσα μελέτη καταγράφει τη χρήση των ακτών από τα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας ένα αναλυτικό πλαίσιο…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος στον τομέα της ευφορίας των τουριστών

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς,…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Δράσης για την άμβλυνση της Εποχικότητας του Τουρισμού στη Ρόδο

Η εποχικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλο τον…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Δράσης για την άμβλυνση της Εποχικότητας του Τουρισμού στην Κω

Η εποχικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλο τον…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης (reskilling/upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό

Η μελέτη χαρτογραφεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τους εργαζόμενους σε κάθε ειδικότητα και,…
31 Οκτωβρίου, 2023
ΕργαλειοθήκηΘέματα Βιώσιμης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΜελέτες

Χωρικός Σχεδιασμός και τουριστική ανάπτυξη: διερεύνηση και ανάλυση σχετικών ζητημάτων

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τον χωρικό σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού,…
31 Οκτωβρίου, 2023