Στόχος της μελέτης είναι η αναγνώριση και αξιολόγηση των βασικών τάσεων και προκλήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό πόλεων (αστικό τουρισμό) και η διασύνδεσή τους με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!