Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζει το INSETE Toolkit, μία σύγχρονη εργαλειοθήκη για τον επαγγελματία του τουρισμού, που έχει στόχο να προσφέρει πληροφόρηση, γνώσεις και ενημέρωση πάνω σε θέματα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεων και των ανθρώπων του κλάδου.

Εξερεύνησε όλα τα εργαλεία εδώ

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Από την ανεύρεση και την συνέντευξη των ταλέντων σας, στην εισαγωγή τους στην επιχείρηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τους, την εποικοδομητική ανατροφοδότηση και αξιολόγηση της απόδοσης τους, μέχρι την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την εσωτερική διαχείριση κρίσεων, καλώς ήρθατε στην θεματική «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!

Χρηματο-Οικονομική Διαχείριση

Από την δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου, τις στρατηγικές αποφάσεις και τη μελέτη του ανταγωνισμού, συνεχίζοντας στη δική σας μελέτη χρηματοοικονομικής διαχείρισης και την σύνταξη προϋπολογισμού μέχρι την ανάλυση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας, καλώς ήρθατε στην θεματική «Χρηματοοικονομική Διαχείριση» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!

Διαδικασίες και Ποιότητα

Από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τους μυστηριώδεις πελάτες και την διατήρηση των ποιοτικών προτύπων, μέχρι τον σχεδιασμό μεικτών εκπαιδευτικών δράσεων και την ποιοτική εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών, καλώς ήρθατε στην θεματική «Διαδικασίες και Ποιότητα» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!

Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και νέες Τεχνολογίες

Από την ξενοδοχειακή ορολογία και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση μίας τουριστικής επιχείρησης, στην στρατηγική ξενοδοχειακών πωλήσεων, τα Google Ads και Facebook Ads Manager, μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένης Digital Στρατηγική και τις Online ξενοδοχειακές πωλήσεις, καλώς ήρθατε στην θεματική «Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!

Θέματα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Από την βιώσιμη λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας, μέχρι τη βιώσιμη διαχείριση ενός προορισμού και από τον έλεγχο ποιότητας λειτουργίας μέχρι την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, καλώς ήρθατε στην θεματική «Θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!

Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος

Από την ανάλυση του τουριστικού προϊόντος ως έννοια, την διάγνωση των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων και την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, μέχρι την διαδικασία αποφάσεων εμπλουτισμού, τα οφέλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, καλώς ήρθατε στην θεματική «Εμπλουτισμός τουριστικού Προϊόντος» του INSETE Toolkit!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ!