Η εποχικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές τουριστικές περιοχές, η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες είναι συγκεντρωμένη σε λίγους μήνες του έτους, ενώ τις υπόλοιπες περιόδους του χρόνου υπάρχει σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Η παρούσα μελέτη παρέχει μία μεθοδολογία για την εκπόνηση Προγράμματος Δράσης (οδικού χάρτη) με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού σε έναν προορισμό έχοντας ως παράδειγμα την Κω.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!