Η μελέτη χαρτογραφεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τους εργαζόμενους σε κάθε ειδικότητα και, στη συνέχεια, αναγνωρίζει μία σειρά Ειδικοτήτων/Επαγγελμάτων που εκτιμάται ότι είναι κατά προτεραιότητα σημαντικές για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Οι Ειδικόττητες/Επαγγέλματα αυτές αντιστοιχήθηκαν με κρίσιμες Γνώσεις & Δεξιότητες για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα , ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις αναφορικά με το τι θα πρέπει να καλύπτεται από προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ως προς θέματα ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης, ανάλυση τάσεων και εξελίξεων και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών. Για την ανάλυση λήφθηκαν-μεταξύ άλλων- υπόψη τρεις κρίσιμοι άξονες α. η βιωσιμότητα, β. οι αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης και ο γ. ψηφιακός μετασχηματισμός.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!