Το πρόγραμμα Hotels4Climate στο οποίο συμμετείχε το ΙΝΣΕΤΕ (2019-2021) στοχεύει στη διευκόλυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία, μέσω διάφορων δράσεων και χρηματοδοτήθηκει από τη Γερμανική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (European Climate Initiative (EUKI). Στο πλαίσιο του προγράμματος αποτυπώθηκε το ενεργειακό προφίλ ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο και καταγράφηκαν καλές πρακτικές σε ξενοδοχειακές μονάδες αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δημιουργήθηκε το εργαλείο Virtual Hotel (βλ. κατ.) για προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!