Η μελέτη «Ο Τουρισμός το 2040» αποτελεί τη συμβολή των θεσμικών φορέων ΣΕΤΕ & ΙΝΣΕΤΕ στη Λευκή Βίβλο «Η Ελλάδα το 2040», μια πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», με στόχο να αναδείξει τις προοπτικές και δυνατότητες της χώρας. Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται οι νέες τάσεις, η επίδραση τους στον τουρισμό, καθώς και κατευθύνσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας του τομέα και οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!