Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει βασικά ζητήματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης στον τουρισμό μέσα από την καταγραφή βασικών εννοιών, καταγραφή καλών πρακτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την συλλογή δεδομένων για τον προσβάσιμο τουρισμό. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και στη μελέτη προτείνονται πέντε βασικές δέσμες προτάσεων για να προαχθούν τα «Ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα και οι οποίες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων, τη διάχυση έγκυρης πληροφόρησης, την εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό και τις στοχευμένες δράσεις του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών εταιρικών πολιτικών και ταξιδιωτικών εμπειριών.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!