Αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, χρησιμοποιώντας τον δείκτη PET (Physiological Equivalent Temperature) ως δείκτη ευφορίας . Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει οτι η Ελλάδα έχει σημαντικό πλεονέκτημα κλίματος έναντι του ανταγωνισμού. Στη συνέχεια εξετάζονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η κλιματική αλλαγή στην ευφορία των τουριστών στην Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!