Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις πιέσεις που δέχονται τα στοιχεία τόσο φυσικής όσο και πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιέσεων αυτών είναι εφικτή αν εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο του τοπίου και υπό την οπτική της αειφόρου χρήσης των πόρων. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει:
•πληροφορίες για τα στοιχεία έλξης των επισκεπτών προς συγκεκριμένους χώρους, που αποτελούν βασικούς παράγοντες της τουριστικής δραστηριότητας
•περιγραφή των πιέσεων που ασκούνται από τις ίδιες τις τουριστικές δραστηριότητες πάνω στα στοιχεία έλξης, με κίνδυνο την υποβάθμιση ή και την καταστροφή τους
•τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσμενών επιπτώσεων
•κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!