Η παρούσα μελέτη καταγράφει τη χρήση των ακτών από τα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας ένα αναλυτικό πλαίσιο αειφορίας και παράλληλα εξετάζει τη χρήση αυτή σε σχέση με την συνεισφορά τους στην οικονομία και στην κοινωνία.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!