Το ΙΝΣΕΤΕ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους για άτομα με αναπηρία, έχει συμπεριλάβει στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030|Σχέδια Δράσης» πλήθος προτάσεων για τη βελτίωση της ανά Περιφέρεια και ανά τουριστικό προϊόν .

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!