Το Mystery Shopping, αλλιώς και mystery guest, αποτελεί μια δημοφιλής έρευνα αγοράς όπου ένα εκπαιδευμένο άτομο θα ψωνίσει ή θα χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία “κρυφά” σε μια δεδομένη τοποθεσία και στην συνέχεια θα βαθμολογήσει την εμπειρία του με βάση διάφορους παραμέτρους(Grant, 2021) όπως η συμπεριφορά του προσωπικού, ο χρόνος αναμονής, η καθαριότητα κτλ. Ο “κρυφός αγοραστής” μπορεί να πάει στην τοποθεσία αυτοπροσώπως, να κάνει έρευνα στο διαδίκτυο ή ακόμα και να καλέσει την επιχείρηση στο τηλέφωνο. Ανεξάρτητα από το πού ή πώς ο αγοραστής κάνει την έρευνά του, η κύρια ιδέα είναι ότι οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ότι ο αγοραστής βαθμολογεί την εμπειρία του. Αυτή οι μέθοδος χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως τράπεζες, πολυκαταστήματα, εστιατόρια αλλά η σημασία του είναι πολύ μεγάλη για τον τομέα της φιλοξενίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας καθώς η συμπεριφορά και η αποδοτικότητα των υπαλλήλων επηρεάζουν στο μεγαλύτερο βαθμό την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!