Η σωστή ερώτηση θα έπρεπε να είναι “γιατί να μην γίνεται μία πράσινη επιχείρηση;”. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και ποικίλουν. Για να απαντήσουμε όμως σε μία πρόταση, τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: μικρότερη κατανάλωση, λιγότερα έξοδα, μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, δημιουργία καλύτερων και πιο σταθερών σχέσεων με την κοινωνία και τους προμηθευτές, άνοιγμα νέων βιώσιμων αγορών και εκσυγχρονισμός με τις ανάγκες της εποχής.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!