Μία από τις πλέον χρονοβόρες διαδικασίες στα Social Media, είναι ο προγραμματισμός των δημοσιεύσεων μίας επιχείρησης. Ειδικότερα μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου κάποιος χειρίζεται αρκετές σελίδες για ένα brand, συχνά καλείται να δαπανήσει αρκετό χρόνο από την καθημερινότητα του, μετακινούμενος ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες, στις οποίες χρειάζεται να δημοσιεύσει τα υλικά του, καθώς και να διαχειριστεί το community και τα notifications της εκάστοτε page. Προς διευκόλυνση σας, ακολουθούν παρακάτω κάποια από τα πιο εύχρηστα εργαλεία, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν με εξαιρετικό τρόπο τις προσπάθειες σας

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!