Τα τελευταία 30 χρόνια, η έννοια της φράσης «Διοίκηση Ταλέντου» έχει εξελιχθεί και εξακολουθεί να μεταλλάσσεται με ταχείς ρυθμούς. Σήμερα, η Διοίκηση Ταλέντου είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του HR ή της Οργανωσιακής Ανάπτυξης για να εξασφαλίσουν ότι η εταιρεία διαθέτει το σωστό προσωπικό (ταλέντο) για να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες απαιτήσεις του οργανισμού και προκειμένου να διασφαλιστούν:

  1. Βέλτιστα οργανωσιακά αποτελέσματα.
  2. Επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.
  3. Ανταπόκριση στις οργανωσιακές αλλαγές.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!