Αντικείμενο του συγκεκριμένου εγχειριδίου αποτελεί ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. Πρόκειται για μια έννοια με πολυεπιστημονική προοπτική, που αναζητά τη διαφοροποίηση της τουριστικής εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική και κοινωνική ζωή της περιοχής στην οποία εξελίσσεται η τουριστική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν εγχειρίδιο περιορίζεται σε μια γενική προσέγγιση των διαδικασιών εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, αποτελεί δηλαδή ένα γενικό οδηγό για τους διαχειριστές του. Η διαδικασία εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες επιλογές ή είδος επιχείρησης και κάθε προσπάθεια εξειδίκευσης θα οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!