Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό σε σχέση με την αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση για τις τουριστικές επιχειρήσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και ειδικότερα για τις μαρίνες / τουριστικούς λιμένες κ.α. όπως και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν θαλάσσια περιήγηση με σκάφη αναψυχής. Ο οδηγός εξετάζει τις νομικές απαιτήσεις διαχείρισης των αποβλήτων και δίνει έμφαση στις πρακτικές μείωσής τους, με κύριο άξονα την ανακύκλωση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις προτεινόμενες διαδικασίες για την ανακύκλωση, για τη χαρτογράφηση, την αποθήκευση και τη διαχείρισή τους. Παράλληλα δίνονται κατευθύνσεις για τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και πρακτικές συμβουλές για τον περιορισμό των στερεών αποβλήτων.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!