Στις μέρες μας είναι μεγάλη η ανάγκη για Ανθρώπινη Ηγεσία (Humane Leadership).

 • Όχι μόνο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και
  καταστάσεων.
 • Όχι μόνο επειδή ‘αυτό φαίνεται να δουλεύει’.
 • Όχι μόνο από τον φόβο του ‘Great
  Resignation’
 • Όχι μόνο επειδή ‘έτσι αρχίζουν να κάνουν
  πολλές επιχειρήσεις’.
  Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις εποχές που το ζητούμενο ήταν να ‘στύψουμε’, να ‘ξεζουμίσουμε’ τους εργαζομένους για να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους.

Έχουμε καταλάβει ότι μακροπρόθεσμα αυτή η ‘στρατηγική’, τελικά, δεν δουλεύει…

Ειδικά με τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, που έχουν συνεχή επαφή με πελάτες, μεγάλο άγχος, ψυχική και σωματική ‘φθορά’, burnout.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!