Με το online εργαλείο «Virtual Hotel» μπορείτε να αξιολογήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) για ένα ξενοδοχείο.
Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Hotels4Climate στο οποίο συμμετείχε το ΙΝΣΕΤΕ (2019-2021).

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!