Η πανδημία του covid-19 και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του, αποτέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!