Η συνέντευξη επιλογής προσωπικού αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων. Χρησιμοποιείται είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αξιολόγησης, όπως τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, συστάσεις, κλπ.

Στόχος της συνέντευξης επιλογής είναι να εξασφαλίσει στους αξιολογητές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίσουν σωστά και τεκμηριωμένα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση που θέλουν να καλύψουν.

Για να γίνει αυτό, οι αξιολογητές που διενεργούν συνεντεύξεις με υποψηφίους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, χρειάζονται σχετικές γνώσεις, κάποια εμπειρία και καλή προετοιμασία πριν από κάθε συνέντευξη.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!