Το παρόν βίντεο περιέχει τις εξής πολύτιμες πληροφορίες:

 • ιστορική αναδρομή της αειφόρου ανάπτυξης
 • επιπτώσεις του τουρισμού στην περιβαλλοντική του
 • κύριες προκλήσεις για τον αειφόρο τουρισμό
 • κλιματική αλλαγή και τουρισμός
 • λόγοι ενασχόλησης με βιωσιμότητα
 • βήματα για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 • διαχείριση ενέργειας
 • διαχείριση νερού
 • διαχείριση τροφίμων- αποβλήτων
 • κυκλική οικονομία
 • διαχείριση χημικών ουσίων
 • κοινωνική διαχείριση
 • πιστοποίηση αειφορίας

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!