Το παρόν βίντεο περιέχει τις εξής πολύτιμες πληροφορίες:

  • η παραδοσιακή εκπαίδευση
  • ασύγχρονο e-learning
  • σύγχρονο e-learning
  • blended learning
  • βήματα σχεδιασμού blended learning
  • μέσα και υλικά για την υλοποίηση
  • διεθνείς τάσεις του e-learning

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!