Σχεδιασμός είναι η διαδικασία της απόφασης του τι πρέπει να γίνει (εφ’ όσον υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι) και ο ορισμός των απαραίτητων ενεργειών και του επιθυμητού αποτελέσματος.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις οι managers επενδύουν λιγότερο από 3% του χρόνου τους για να σκεφθούν για το μέλλον της επιχείρησής τους. Ο περισσότερος χρόνος τους καταναλώνεται σε δραστηριότητες για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης ή του τμήματος. Όσο υψηλότερο το επίπεδο ιεραρχίας που βρίσκεστε, τόσο περισσότερο πρέπει να σκέφτεστε.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!