Οι ομάδες από μόνες τους δεν είναι σημαντικές. Οι σχέσεις και η δυναμική της ομάδας είναι αυτό που μετράει!

Η ομαδική εργασία έχει εφαρμογή είτε σε όλη την επιχείρηση είτε σε συγκεκριμένες ομάδες. Αντιπροσωπεύει ένα σύνολο αξιών που ενθαρρύνει συμπεριφορές, όπως

  • συλλογική ακρόαση και ανταπόκριση στις απόψεις των μελών
  • το πλεονέκτημα της αμφιβολίας
  • υποστήριξη σε όσους την χρειάζονται
  • αναγνώριση των ενδιαφερόντων και των επιτευγμάτων των μελών

Οι ομάδες συνήθως αποβάλλουν όσους λειτουργούν ατομικά και ειδικά όταν απαιτούνται ικανότητες, κρίση και εμπειρία. Οι ομάδες είναι ευέλικτες και ανταποκρίνονται γρηγορότερα στις αλλαγές. Είναι μάλιστα πιο ευέλικτες από ένα άτομο το οποίο συνήθως εγκλωβίζεται στον μικρόκοσμό του ή στα γρανάζια μιας μεγάλης επιχείρησης.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!