Στην παρούσα μελέτη αναγνωρίστηκε μία σειρά Ειδικοτήτων/Επαγγελμάτων που εκτιμάται ότι είναι κατά προτεραιότητα σημαντικές για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και αντιστοιχήθηκαν με κρίσιμες Γνώσεις & Δεξιότητες για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα , ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις αναφορικά με το τι θα πρέπει να καλύπτεται από προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ως προς θέματα  ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης, ανάλυση τάσεων και εξελίξεων ,παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!