Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και η συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία adelphi συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hotels4Climate με δράσεις για την περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Αυγούστου 2021, και χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (European Climate Initiative (EUKI).

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη διευκόλυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω διάφορων δράσεων.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!