Το παρόν εγχειρίδιο για τη στρατηγική ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στην αρχή της αειφορίας. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο εργαλείο το οποίο ωθεί τον χρήστη σε εκτιμήσεις για μελλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τα τρία συστατικά της αειφορίας (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!