Η διαχείριση μιας κρίσης είναι από τις δυσκολότερες καταστάσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η διοίκηση μιας επιχείρησης. Απαιτεί ικανούς managers που διακρίνονται για τους γρήγορους και αποτελεσματικούς ελιγμούς τους, για την αποφασιστικότητά τους, αλλά κυρίως για την ενσυναίσθηση που επιδεικνύουν βάζοντας πρωτίστως τους ανθρώπους και την ασφάλειά τους στο επίκεντρο της προσοχής τους.
Επικοινωνία κατά την κρίση είναι ο «διάλογος» που γίνεται ανάμεσα στην επιχείρηση και στα κοινά της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το επικίνδυνο συμβάν. H επικοινωνία γίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου δοκιμάζεται ένας οργανισμός και απαιτεί πνεύμα συνεργασίας, στρατηγική και υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες των στελεχών που τις χειρίζονται.
Ο κυριότερος μακροπρόθεσμος στόχος της στρατηγικής επικοινωνίας είναι να διατηρηθεί η καλή εικόνα και η φήμη του οργανισμού. H αποτελεσματικότητα στον χειρισμό της κρίσης βελτιώνεται σημαντικά εάν γίνουν εγκαίρως στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, εάν υπάρχει καλή συνεργασία με τα ΜΜΕ και εάν ενημερώνονται τακτικά και με συνεχόμενη ροή οι σημαντικοί stakeholders της επιχείρησης.
Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένας οδηγός επικοινωνίας για περιόδους κρίσης με συγκεκριμένα βήματα ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουμε και σημεία που θέλουν προσοχή προκειμένου να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη του εσωτερικού και εξωτερικού μας κοινού.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!