Η Επικοινωνία είναι ίσως το σημαντικότερο ‘εργαλείο’ για κάθε manager. Για κάθε στέλεχος, δηλαδή, που ασκεί διοίκηση ανθρώπων: από έναν προϊστάμενο πρώτης γραμμής, μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης επιχείρησης.

Και είναι τόσο σημαντική γιατί, μέσω της επικοινωνίας, ο manager συνεννοείται, δείχνει, μαθαίνει, παρακινεί, επιτυγχάνει γενικά όλους τους στόχους που απαιτεί ο σύνθετος ρόλος του. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση μπορούν κάλλιστα να χρεωθούν στην έλλειψη σωστής επικοινωνίας. Από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, μεταξύ τμημάτων, μεταξύ συναδέλφων.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!