Το παρόν βίντεο περιέχει τις εξής πολύτιμες πληροφορίες:

 • στόχοι επικοινωνίας
 • εμπόδια επικοινωνίας
 • πώς θα επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά
 • θετική στάση και αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία
 • ενεργητική ακρόαση
 • επικοινωνία με τον προϊστάμενο
 • επικοινωνία με τον εργαζόμενο
 • έπαινος και διορθωτικές συστάσεις
 • διαδικασία επαίνου
 • διαδικασία διορθωτικής σύστασης
 • σύνοψη- key points

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!