“Η πορεία του ελληνικού τουρισμού προς το 2030 προϋποθέτει τη μετάβαση από την αυθόρμητη στη στοχευμένη ανάπτυξη μέσα από ένα μεθοδικό, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμους πόρους, στόχους και αναδυόμενες τάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte – Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ η μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» για την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων της χώρας σε προορισμούς και clusters προορισμών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η μελέτη στοχεύει α) στην χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, β) στην καλύτερη γεωγραφική κατανομή της τουριστικής ζήτησης και γ) στην αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Οι στόχοι αυτοί συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Εδώ μπορείτε να δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει: -Την ανάλυση των διεθνών τάσεων
-Τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό. Ειδικότερα, για τις κατευθύνσεις στον στρατηγικό άξονα “”προστασία του περιβάλλοντος και αειφορία””, ανατρέξτε στις σελίδες 64-66.
-Τις βασικές προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Δράσεις ανά προϊόν
-Τις βασικές προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Δράσεις ανά Περιφέρεια συνθέτοντας τα σχέδια δράσης 36 προορισμών
-Τις επιπτώσεις της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης
-Τους εμπλεκόμενους φορείς, το μοντέλο οργάνωσης & διοίκησης και τις προϋποθέσεις υλοποίησης
Για τη μελέτη έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο microsite που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!