Η επένδυση στις αναγκαίες δημόσιες υποδομές αποτελεί την πλέον κρίσιμη παράμετρο για την βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης», παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και που μπορείτε να δείτε εδώ. Για το σύνολο της μελέτης έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο microsite που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!