Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από 21 μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία χωρίζονται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την εφαρμογή τους και ταξινομούνται ανάλογα με 3 σημαντικά κριτήρια: Κόστος επένδυσης, Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και Περίοδος αποπληρωμής.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Hotels4Climate στο οποίο συμμετείχε το ΙΝΣΕΤΕ (2019-2021).

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!