Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει 10 βήματα για την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης, συνοδεύεται από ένα ειδικό εργαλείο (waste tool – xls) που συμβάλλει στην άμεση εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!