Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει να μεταλαμπαδεύσει τις απαραίτητες γνώσεις σε νεοεισερχόμενους ή ειδικευόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς η ορολογία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και η ανάλυση των δεδομένων της τουριστικής αγοράς δυσχαιρής. Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτού του εισαγωγικού εγχειριδίου, ο συνάδελφος ξενοδοχοϋπάλληλος αναμένεται να κατανοεί πλήρως τις έννοιες και τους ορισμούς που καθημερινά χρειάζεται στην εργασία του, καθώς επίσης να μπορεί να εντοπίζει την πραγματικότητα που περιβάλλει την επιχείρηση που απασχολείται.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!