Η μελέτη εστιάζει σε επιλεγμένες εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και, συγκεκριμένα: τις ψηφιακές οθόνες, τα σταντ, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, τις έξυπνες συσκευές, τους έξυπνους αυτοματισμούς, τα ρομπότ συνομιλίας (chatbots),τη βιομετρική τεχνολογία, τους εικονικούς βοηθούς με φωνητικό χειρισμό, την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα (virtual and augmented reality), τα drone, τα ρομπότ ,το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ). Ειδικότερα, περιλαμβάνει μια ανάλυση γύρω από ζητήματα εφαρμογής τους στις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!