Με το εγχειρίδιο αυτό στοχεύουμε να περιγράψουμε τη διαδικασία και τα βήματα που απαιτούνται για τη σύνταξη της στρατηγικής πωλήσεων που κάθε κατάλυμα, ανεξαρτήτως κατηγορίας και είδους οφείλει να έχει. Η στρατηγική πωλήσεων είναι ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία για κάθε τουριστικό επιχειρηματία ώστε να καταφέρει να συνδέσει τις ανάγκες της αγοράς με τα δεδομένα που το δικό του κατάλυμα μπορεί να προσφέρει, με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση του τζίρου και του κέρδους. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να καθοριστούν συγκεκριμένοι (ρεαλιστικοί) στόχοι και να ανευρεθούν οι τρόποι που θα γίνει αυτό εφικτό.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!