Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό σε σχέση με την αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση για τις τουριστικές επιχειρήσεις εξυπηρέτησης μεταφορών και ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Ο οδηγός εξετάζει τις νομικές απαιτήσεις διαχείρισης των αποβλήτων και δίνει έμφαση στις πρακτικές μείωσής τους με κύριο άξονα την ανακύκλωση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις προτεινόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης, τις διαδικασίες για την χαρτογράφηση των στερεών αποβλήτων, την αποθήκευση και την ορθολογική διαχείρισή τους, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και μια σειρά από πρακτικές συμβουλές.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!