Το παρόν βίντεο περιέχει τις εξής πολύτιμες πληροφορίες:

 • επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
 • λόγοι εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • ποιος εκπονεί το επιχειρηματικό σχέδιο
 • κανόνες εύκολης σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου
 • δομή επιχειρηματικού σχεδίου
 • budgeting- εργαλείο σύνταξης προϋπολογισμού
 • οφέλη κατάρτισης προϋπολογισμών
 • λόγοι κατάρτισης προϋπολογισμών
 • βήματα-κλειδιά για κατάρτιση προϋπολογισμών
 • διαχείριση αποθήκης-προμηθειών
 • στόχο τμήματος προμηθειών
 • προστασία περιβάλλοντος

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!